ఆయా అంశములలో మీకు  కావలసిన అన్ని వివరముల కొరకు వీటిపై క్లిక్ చేయండి.
ACADEMIC CALENDER
 
C.C.E.DETAILS
CSE WEBSITE&CHILD INFO
&ALL ONLINE DATA ENTRY
 GO's
E.Ls FOR SUMMER
RVM/RMSA TRAININGS/SUMMER DUTIES etc
INCOME TAX
INSPIRE MODEL QUESTION PAPERS
&BLUEPRINTS,ASSIGNMENTS,PROJECTS,LAB

MODULES(VI-X)
(TEACHERS HAND BOOKS/SYLLABUS)

NMMS & NTSE
N.O.C &
MEDICAL REIMBURSEMENT
      
PENSION&CPS
PRC-2015 RMSA&SSA
ALL GRANTS/UC/GUIDELINES
SCIENCE DIAGRAMS
 
SCIENCE PROJECTS
SCIENCE VIDEOS SOFTWARES
    (INCREMENTS/AAS/HPL/SL etc.)
 
S.S.C EXAMS
 
SUBJECT STUDY MATERIAL
(ALL SUBJECTS)
Z.P.P.F./APGLI KNOW YOUR SALARY
                  
DEPT TEST RESULTS  

SERVICE REGULARISATIONS & ANTECEDENTS-VSP DIST

పాఠశాల కు సంబంధించిన అన్నిప్రొఫార్మాలు&వివరాలు

T.C. BOOK REQUISITION

RMSA-Civil Works Details& Releases  School wise for Phase- I,II,III

Send Email to deo_vizag@yahoo.co.in & ee_apewidc_vspm@ap.gov.in

RMSA Civil Works UCs 2013-14

Send Email to deo_vizag@yahoo.co.in & ee_apewidc_vspm@ap.gov.in

RMSA CIVIL WORKS  PHASE I - II- III LIST OF SCHOOLS-VSP

UTILISATION CERTIFICATE - 2014-15-RMSA(25000/-)

CFMS WEBSITE LOGIN CLICK HERE

For any Query email to  : kranthi.7.madishetty@niit-tech.com  or call:-04065087205

EMPLOYEE DATA FOR CFMS

WEB MONITORING LOG IN

HAS TECHNOLOGY

thank you yellow and red animated

TWITTER మెసేజ్ లు మరియు లేటెస్ట్ UPDATES  మీ ఫోన్ లో పొందడానికి ఈ 3 మెసేజ్ లు  ఒక దాని తర్వాత ఒకటి  TYPE చేసి 9248948837 నంబరుకుSMS  చేయండి.

1st msg:      START               అని TYPE చేసి 9248948837 కుSMS  చేయండి.

2nd msg :  FOLLOW SRIVSP  అని TYPE చేసి 9248948837 కుSMS  చేయండి.

   3rd msg  :   ON                     అని TYPE చేసి 9248948837 కుSMS  చేయండి.

నా TXT WEB మెసేజ్ లు మీకు సరిగా రాకపోతే మరలా ఒకసారి రిజిస్టర్  చేసుకొనవలసినదిగా మనవి.

ఉచిత సమాచారం(Latest UpDates) పొందుటకు మీ మొబైల్ నుండి"@follow sreedhar" అని టైప్ చేసి "51115"

నంబరు కు SMS పంపండి. (follow కు sreedhar కు మధ్య ఒక స్పేస్ ను ఇవ్వండి) అన్ని నెట్ వర్క్స్ ( BSNL తప్ప) :

* లేదా(*BSNL/అందరు వినియోగదారులు క్రింది పద్దతిలో ప్రయత్నించండి.CLICK HERE

(ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీ ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేయండి,తర్వాత మీ ఫోన్ కు ఒక పాస్ వర్డ్ మెసేజ్ వస్తుంది అది ఎంటర్ చేయండి.)